testis kanseri

Testis kanseri nedir? 

Testisler (yumurtalıklar) erkek üreme sisteminin bir parçasıdır. Skrotumda (penisin altına sarkan deri torbası) bulunurlar. Testisler testosteron ve sperm üretirler. Testis kanseri, testiste başlayan ve bazen vücudun diğer bölümlerine yayılabilen bir tümör olarak adlandırılan bir büyümedir. 

Testis tümörünün iki ana tipi vardır: Seminomlar erkeklerde her yaşta büyüyebilir ancak daha az agresiftir. Seminom dışı tümörler genellikle genç erkekleri etkiler ve hızlıca büyümesi ve yayılması daha olasıdır.

Risk faktörleri:

  • 18-35 yaş arası olmak
  • Geçmişte ya da şuan inmemiş bir testis varlığı (kriptorşidizm) 
  • Uç yerine penisin alt tarafında idrar açmak (hipospadias) 
  • Kısırlık
  • Anormal testis gelişimi 
  • Aile öyküsü (baba veya erkek kardeş testis kanseri olması) 
  • Beyaz ırk

Semptomlar: 

Testis kanseri büyüdükçe, testiste şişlik hissedebilirsiniz. Bu en yaygın semptomdur. Testis veya skrotumda ağrı olabilir, ancak testis kanseri genellikle ağrılı değildir.

Evreleme:

Kanser evre olarak sınıflandırılır. Evreler, bir tümörün boyutunu ve hücrelerin diğer dokulara veya organlara yayılıp yayılmadığını açıklar. Bu bilgi size ve doktorunuza kanserin ne kadar ciddi olduğunu ve nasıl tedavi edileceğini anlamanıza yardımcı olur.

Testis kanserinin evreleri:

Evre 1: Kanser sadece testislerdedir. 

Evre 2: Kanser, karın bölgesindeki lenf bezlerine yayılmıştır. 

Evre 3: Kanser, karın içindeki lenf bezlerinin ötesine yayılmıştır. Kanser, akciğerler veya karaciğer gibi testislerden uzakta vücudun bölümlerine yayılmış olabilir.

Cerrahi tedavi:

Testis kanseri genellikle cerrahi ile tedavi edilir. Kanseri gidermek için testis çıkarılmalı (orşiektomi). Tanı ve aşamayı doğrulamak için ameliyat sırasında doku incelenebilir. Ek cerrahi, ilaç tedavisi (kemoterapi) veya radyasyon tedavisi de gerekli olabilir.

Ek cerrahi:

Ek cerrahi, diğer testisin biyopsisini, lenf düğümlerinin çıkarılmasını veya testis kanseri dokusunun akciğerlerden, karaciğerden veya diğer bölgelerden çıkarılmasını içerebilir. 

Diğer testislerin biyopsisi:

Doktorunuz, prekanseröz hücreleri aramak için diğer testislerden doku almayı önerebilir. Özellikle inmemiş bir testisiniz varsa, çok küçük testisleriniz varsa veya semen kalitesiniz düşükse düşünülmelidir. Kanser öncesi hücreler, radyasyonla veya testisin çıkarılmasıyla tedavi edilir. 

Lenf bezlerinin çıkarılması: 

Testis kanser hücreleri yayılırsa, sıklıkla karın arkasındaki lenf bezlerine gider. Bu lenf bezlerinin çıkarılması “retroperitoneal lenf bezi diseksiyonu” (RPLND) olarak adlandırılır. Bu Cerrahi, kanser yayılma riski yüksek olan erkekler için düşünülür. Ayrıca kemoterapiden sonra kalan tüm kanserleri gidermek için de yapılabilir. Diğer bölgelerdeki tümörlerin çıkarılması Testis kanseri hücrelerinin yayılması, tümörlerin diğer doku ve organlarda büyümesine neden olmuş olabilir. Bu tümörler tipik olarak kemoterapi ile tedavi edilir. Kalan kanseri gidermek için kemoterapiden sonra cerrahi yapılabilir.

Kemoterapi: 

Kemoterapi, kanserli hücreleri öldüren ilaçlarla kanseri tedavi eder. Kemoterapi ilaçları genellikle bir IV yoluyla doğrudan kan dolaşımına verilir. Kemoterapi, hastalığın evresine bağlı olarak, genellikle 3 haftalık aralıklarla bir ila dört kez verilir. Doktorunuz karboplatin veya bleomisin, etoposid ve sisplatin (“B-E-P” olarak adlandırılır) kombinasyonu önerebilir. Bu ilaçlar yüksek riskli testis kanseri veya yayılmış kanseri tedavi eder. Çok etkilidirler, ancak bazı yan etkileri olabilir. Yan etkiler genellikle hafiftir ve tedavi bittiğinde kaybolur.

Radyasyon tedavisi: 

Radyasyon tedavisi, kanser hücrelerini yüksek enerji ışınlarına maruz bırakarak kanseri tedavi eder. Işınlar zarar verir ve hücreleri öldürür. Radyasyon tedavisinin amacı genellikle karın arkasındaki lenf düğümlerine yayılmış olan kanser hücrelerini öldürmektir. Radyasyon ayrıca diğer organlardaki sağlıklı hücrelere de zarar verebilir, bu nedenle radyasyon ışını hasarı sınırlamak için kanser hücrelerini hedef almalıdır. Yan etkiler genellikle hafiftir.

Takip:

Doktorunuz, kanserin geri gelip gelmediğini görmek için tedaviden sonra düzenli ziyaretler programlayacaktır. Ziyaretler, yeni oluşan tümörleri aramak için fizik muayene, kan testleri, göğüs röntgeni ve / veya BT taraması içerebilir. Ziyaretler genellikle tedavi sona erdikten hemen sonra daha sık görülür. Takip tipik olarak en az 5 yıl devam eder. Nüks yoksa, daha fazla tedaviye ihtiyacınız yoktur. 

Nüksün tedavisi:

Takip sırasında yeni kanser tespit edilirse, tarif edildiği gibi cerrahi, kemoterapi veya radyasyon tedavisi ile tedavi edilir. Nükste bile tedavi şansı iyidir.

Kaynak: https://patients.uroweb.org/testicular-cancer/